تلفظ صحیح

اولین وِزگی مهم یک گوینده توانایی تلفظ صحیح جملات و عبارات مختلف است.

انعطاف در اجرای لحن های مختلف و وسعت صدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.